Advertentie tarieven op basis van Full Color plaatsing en exclusief BTW)

Pagina 2 € 3.000,-
Pagina 2 en 3 € 4.000,-
Pagina 4 € 2.500,-
Pagina 4 en 5 € 3.500,-
Pagina 6 en 8 € 2.000,-
Pagina 158 en 159 € 3.500,-
Pagina 159 € 2.000,-
Pagina 160 (achterkant) € 4.000,-
Dubbele pagina advertentie € 2.000,-
More profile (1/1 fc Column) € 1.250,-*
More advertorial (2/1 fc) / bedrijfspresentatie € 2.000,-*
More Lifestyle (1/3 pagina in de Quality in Life) € 350,-

Silver membership

  • – € 1.000 per kwartaal / € 4.000,- per jaar
  • – 2x dubbele pagina
  • – Uitnodiging bij alle 4 events
  • – Zomerevent: mogen met 4 personen aanwezig zijn

Gold membership

  • – € 2.000 per kwartaal / € 8.000,- per jaar
  • – 4x dubbele pagina
  • – Uitnodiging bij alle 4 events
  • – Zomerevent: mogen met 8 personen aanwezig zijn

De advertenties dienen kant en klaar te worden aangeleverd volgens de specificaties van HMore


* More profile
U kunt ook kiezen voor een column waarin u uw expertise deelt. De column wordt redactioneel opgemaakt, zodat dit bij de uitstraling van het blad past.

* More advertorial
De redactie heeft een gesprek met u als ondernemer, waarna er een passend artikel gemaakt wordt waarbij tevens wordt ingespeeld op een aantal unieke punten van de onderneming.

Genoemde producties vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie en moeten passen binnen de bladformule.

Evenementen 2016

Evenement Data Aanleverdata
Lancering nr. 12 27 november 2017 15 september 2017
Lancering nr. 13 Medio 2018
Lancering nr. 14 Eind 2018

Voor informatie over advertentie tarieven en/of informatie over member worden, graag contact opnemen met Hans van Dijk via 06 814 28 414 of hans@hmore.nl.

Voor redactie, persberichten, aanleveren advertentie materiaal of informatie over specificaties graag contact opnemen met Redactie HMore Magazine, Henriët van den Berg via 0252 621182 of redactie@hmore.nl