Uit HMore 6

Bouwland Platform Pioniers van Stichting Bouwland

Alweer 160 jaar geleden staken de eerste pioniers de Ringvaart over en vestigden zich in Haarlemmermeer om een onzeker bestaan op te bouwen in het nieuwe land. Zware arbeid en onzekere tijden braken aan maar elke pionier had de verwachting iets nieuws op te bouwen ook al was het onzeker hoe dat eruit zou gaan zien. Sindsdien is Haarlemmermeer ontwikkeld tot de 17e gemeente van Nederland qua inwoneraantal. Er is in die 160 jaar dus veel gebeurd.

De eerste decennia ontwikkelde de polder zich tot land- bouwgebied, snel volgde de bebouwing op de kruisingen van polderwegen en vaarten. Dankzij pioniers zoals bijvoorbeeld timmerman Cornelis Mienis, die zich als een van de eerste akkerbouwers vestigde in Haarlemmermeer, kwam de polder tot wasdom.

Lees hier het volledige artikel in de digitale versie van HMore

Share →