Colofon

HMore is een uitgave van HMore/VB Facility Services B.V te Hoofddorp

Founders van HMore:
CTS Group
Masters Totaalinrichting
Millenaar Adviesgroep
Schenk Makelaars
SWDV Advocaten

Zowel founders als medewerkers van HMore zijn allen afkomstig uit Haarlemmermeer. Wij zijn als uitgever trots op onze bladmedewerkers en wij bedanken hen dan ook voor de medewerking aan HMore. Het team bestaat uit:

Kopij en Tekst:
Henriët van den Berg, Dominique Prins, Bertine Schröder.

Fotografie:
Jur Engelchor, Ton Hofstra, Corine Zijerveld.

Uitgever: HMore/VB Facility Services B.V, Hoofddorp

Vormgeving: Designmasters te Nieuw Vennep

Druk: Easyprint, Nieuw Vennep

Redactieadres: info@hmore.nl

Het exclusieve magazine wordt twee keer per jaar verspreid in de regio Haarlemmermeer/Schiphol, in het voorjaar en in het najaar. Met elke editie terugkerende thema’s en rubrieken. Tevens
is HMore hét merk voor het exclusieve segment van particulieren in de centra van Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Zwanenburg, Badhoevedorp alsmede Schiphol.

Ondanks de uiterste zorg, die wij hebben besteed aan deze uitgave van het HMore Magazine en de daarin opgenomen gegevens, kan de uitgever VB Facility Services B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze uitgave. VB Facility Services B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie uit het HMore magazine. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen in het magazine HMore, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de uitgever. VB Facility Services B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.