Uit HMore 7

More Sunstainibility Stichting Bouwland

Stichting Bouwland Platform Pioniers

Stichting Bouwland wil kwaliteit van wonen, werken en leven in de regio Schiphol duurzaam verbeteren door ontwikke- ling van een kringloopsamenleving. Het motto is: alles en iedereen heeft waarde! Stichting Bouwland wil het centrale informatiepunt vormen voor duurzame ontwikkeling in de regio’s Airport Schiphol, Greenport Aalsmeer en Seaport IJmuiden door het initiëren van projecten en initiatieven, het organiseren van (kennis-)bijeenkomsten en het actief ondersteunen van ondernemers in het Platform Pioniers. Zie ook www.bouwlandregioschiphol.nl voor lidmaatschap.

Op 20 mei 2015 werd op de strobalen van fortboerderij ’t Dijkzicht in Aalsmeerderbrug de nieuwe Raad van Advies van Stichting Bouwland gepresenteerd. Aad Straathof en Cees Broekhoven vormen met voorzitter Jeroen Nobel de allereerste Raad van Advies van Stichting Bouwland Regio Schiphol. Deze oud-bestuurders ondersteunen de ondernemers van het Platform Pioniers om sneller te innoveren door nog meer partijen op regionaal niveau met elkaar te verbinden.

Lees hier het volledige artikel in de digitale versie van HMore

Share →