Uit HMore 6

GIG, jaarlijkse benefietshow voor stichting Hospice Bardo en stichting Adamas Inloophuis

Jamie Chua (22), studeerde genees- kunde op zijn zestiende, combineerde dat op zijn zeventiende met jazz piano aan het Koninklijk conservatorium en is fulltime promovendus in het LUMC. Hij is de grondlegger van GIG Haarlemmermeer, een bijzonder project waarin kunst, onderwijs, maatschappelijke betrokkenheid en bevlogen, talentvolle jongeren samenkomen. En nu geeft hij het stokje door aan Cindy Fleur (20).

Jamie: “GIG is een kweekvijver voor lokaal talent dat uitmondt in een jaarlijks uitverkochte show voor Hospice Bardo en Adamas inloophuis. Ik startte GIG in 2008 als benefietshow met vrienden, wilde bruggen bouwen tussen jong en oud, ziek en gezond, publiek en privaat en kunst en onderwijs. Om jongeren te betrekken, bena- derde ik Haarlemmermeerse middelbare- en basisscholen om ons te steunen. In 2011 ging het in sneltreinvaart, toen de gemeente, de Rabobank en het cultuurgebouw ons kwamen helpen. Dankzij de persoonlijke inzet van Suzanne LeClaire, Arthur van Dijk, John Nederstigt, Leo Peeters-Weem en Eric Traa is in 2012 stichting GIG Haarlemmermeer opgericht, een non-profit organisatie met een ANBI status (algemeen nut beogende instelling).

Doelstelling: ontplooien van het talent van kunstzinnige jongeren en deze jongeren met het ontplooide talent een steentje bij laten dragen aan de samenleving. Dat is aardig gelukt. Jaarlijks verenigen alle partners van het cultuurgebouw zich om cultuuronderwijs van hoge kwaliteit te bieden en een topshow te faciliteren. Inmiddels hebben honderden Haarlemmermeerse jongeren ruim 20.000 euro opgehaald voor onze lokale goede doelen en is lokaal talent ontplooid; tientallen oud deelnemers zijn toegelaten tot topconservatoria of andere excellente kunstacademiën en sommigen hebben zelfs nationale en internationale bekendheid verworven. Het zaadje is geplant en de bodem is gunstig. Nu is het tijd dat iemand anders de boom verzorgt en laat groeien. Cindy is daar de juiste persoon voor. Ze studeert communicatie-en informatiewetenschappen, is ‘fashion ambassadeur’ voor het mode-atelier van MIK Pieter Brueghel, won prijzen als schrijfster, leidde een eigen beeldende expositie ‘Uit stof werd ik geboren’, is ondernemend en werkt keihard. Ze werd unaniem verkozen voor het voorzitterschap.”

Lees hier het volledige artikel in de digitale versie van HMore

Share →