Hmore matters diner

Meer informatie volgt

Voorbereiding Magazine thema voor november Voor founders en impact members.

Founders overleg II

Nader te bepalen

Terugblik en vooruitblik / keuze thema